Ngân hàng Nhà nước họp về tín dụng bất động sản

fpt plaza 2 đà nẵng 1

Chiều nay (6/2), Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức cuộc họp với các vụ, ngành trực thuộc và các ngân hàng để nghe báo cáo về tình hình cho vay trong lĩnh vực bất động sản của hệ thống.