Chat GPT khuyên nên đầu tư vào phân khúc bất động sản nào trong năm 2023?

thị trường bất động sản 2023

Siêu trí tuệ nhân tạo Chat GPT xem xét hai khía cạnh an toàn và tốc độ tăng trưởng để đưa ra khuyến cáo về phân khúc Bất động sản nên đầu tư trong năm 2023. AI đưa ra một số yếu tố để các nhà đầu tư cân nhắc nếu muốn tham gia thị trường bất động sản năm 2023.

Ông chủ Facebook đổ tiền vào bất động sản

dựu án hoiana residences

Mark Zuckerberg có tổng tài sản lên tới 67,6 tỷ USD. Người đứng đầu Meta dành phần lớn số tiền đó cho hoạt động từ thiện và mua bất động sản.