Ông chủ Facebook đổ tiền vào bất động sản

dựu án hoiana residences

Mark Zuckerberg có tổng tài sản lên tới 67,6 tỷ USD. Người đứng đầu Meta dành phần lớn số tiền đó cho hoạt động từ thiện và mua bất động sản.